Oman teeman luominen Underscore pohjateemalla

WORDPRESS – asentaminen lokaaliin kehitysympäristöön

ohjeet verkossa: https://themeisle.com/blog/install-xampp-and-wordpress-locally/

Hakusana: xampp wp install

 1. Kännistä XAMPP
 2. Lisää uusi tietokanta
  • XAMPP hallintapaneeli
  • MySQL -> admin -> tietokannat -> uusi
 1. Lataa WP
 2. Luo ja lataa uusi Underscore-teema
 3. Asenna wp lokaaliin ympäristöön
  • Etsi XAMPP kansio C:tä -> C:\xampp\htdocs
  • Luo uusi kansio (kennel-2019)
  • Siirrä kansioon wp-tiedosto ja pura (siirrä tiedostot kansion juureen)
  • Asenna WP osoitteessa: http://localhost/kennel-2019

OMAN TEEMAN LUOMINEN POHJATEEMALLA – Header – valikko

 1. Avaa header-template ja tutustu rakenteeseen
 2. Rakennetaan NAV-lohko yläreunaan
  • Kopio Bootsrap navbar ”skip content” lohkon jälkeen
  • Muokkaa nanbar tummaksi ”navbar-dark bg-dark”
  • Lisää Sitetitle ”navbar-brand” jos se ei ole navbar-elementissä (muokataan sisältö myöhemmin)
  • Poistetaan Div-lohko (<div class=”collapse navbar-collapse” …) ja kopioidaan sen tilalle wp_nav_menu
  • Lisätään tarvittavat muuttujat (arguments)
  • Poista ylimääräinen menu-valikko
<?php
	wp_nav_menu( array(
		'theme_location' => 'menu-1',
		'menu_id'    => 'primary-menu',
		'container_id'  => 'navbarText',
		'container_class' => 'collapse navbar-collapse',
		'menu_class'   => 'navbar-nav ml-auto',
	) );
?>

Navbar-brand : Muokataan ”sitetitle” linkiksi ja vaihdetaan siihen blogin nimi

 • bloginfo( ’name’ );
 • Url ->

OMAN TEEMAN LUOMINEN POHJATEEMALLA – Header – Jumbotron

Kopio Bootstrap jumbotron navin alapuolelle

<div class="jumbotron">
 <h1 class="display-4">Hello, world!</h1>
 <p class="lead">This is a simple hero unit, a simple jumbotron-style component for calling extra attention to featured content or information.</p
</div>
 1. Vaihdetaan sisällöt WP sisältöihin
  • bloginfo( ’name’ );
  • bloginfo( ’description’ );
 2. Listätään taustakuva css-style atribuutilla
 3. viimeistellään ulkoasu
<div class="jumbotron text-white py-2" style="background-image:url('<?php header_image(); ?>')">

Mukautetaan jumbotron näkymään vain etusivulla

 • luodaan if -ehto etusvulle
 • if ( is_front_page()):