Haluatko opiskella WordPressiä ja sivustojen suunnittelua?

Seuraava koulutus alkaa syksyllä 2024

Media-alan ammattitutkinto

Seuraava koulutus alkaa syksyllä 2024

Tämä koulutus saattaa olla juuri sitä mitä tarvitset! Opit toteuttamaan verkkosivustoja käyttäen maailmansuosituinta julkaisualustaa WordPressiä. Julkaisujärjestelmää käyttävistä sivustoista 65.2 % toimii WordPressillä. WordPress on ilmainen julkaisualusta, joka sisältää suureen valikoiman lisäosia ja ulkoasuteemoja. Opit toteuttamaan pienille ja keskisuurille yrityksille verkkosivuja. Opit hyödyntämään valmiita lisäosia, teemoja sekä ohjelmoimaan omia WP-teemoja.

Koulutuksen jälkeen pystyt toimimaan erilaisissa verkkoviestinnän tehtävissä esimerkiksi www-suunnittelijana, web-ohjelmoijana, web-käyttöliittymäsuunnittelijana, sisällöntuotannossa tai digitaalisessa markkinoinnissa.

Monimuotokoulutus

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, joka sisältää sekä etäopetusta että lähipäiviä. Webinaari muotoista opetetusta on joka toinen viikko 3 päivää (ma-ke). Lisäksi opinnot sisältävät muutamia lähiopetuspäiviä Gradia Jyväskylän Viitaniemen kampuksella.

Webinaaripäivien välissä tehdään etätehtäviä. Koulutuksen aikana tulee toteuttaa vähintään kaksi asiakassivustoa sekä oma portfolio.

Tutkintoon valmistava koulutus kestää 15 kuukautta. Juhannuksesta elokuulle on etäopiskelua. Syyslukukausi alkaa elokuussa ja jatkuu jouluun. Koulutuksen loppupuolella on kahden kuukauden työssäoppimisjakso. Huhtikuussa 2024 suoritetaan näytöt tutkinnon suorittamiseksi

Hakeminen

Hakemus koulutukseen tehdään Gradian sivustolta. Hakemuksen lisäksi CV ja portfolio (näytetyöt) lähetetään sähköpostilla. Valinnassa huomioidaan kaikki määräaikaan mennessä saapuneet hakemukset. Joulukuussa osa hakijoista pyydetään haastatteluun. Valintatulokset ilmoitetaan ennen joulua. Koulutukseen valitaan 16 opiskelijaa

Sinustako verkkoviestinnän ammattilainen?

Kenelle tutkinto on tarkoitettu

Koulutus on tarkoitettu Sinulle, joka haluat kehittyä verkkosivujen rakentamisessa. Koulutus on tarkoitettu työnhakijoille, jotka haluavat työllistyä erilaisiin verkkoviestinnän työtehtäviin. Sisällöntuottajille ja markkinoijille, jotka haluavat osata syvemmin verkkosivujen rakentamista ja toteuttaa asiakkaan tarpeita. Graafikoille, jotka haluavat toteuttaa ja osata ohjelmoida itse suunnittelemansa sivustot. Koulutus on tarkoitettu yrittäjille, jotka haluavat päivittää ja laajentaa osaamistaan verkko-ohjelmoinnin osalta. Ammatinvaihtajille, jotka haluavat aloittaa uuden luvun ammatillisessa kehityksessään ja siirtyä verkkoviestinnän ammattilaiseksi. Koulutus on tarkoitettu webin-ammattilaisille, jotka tarvitsevat tutkintopaperin todistamaan jo hankittua ammattitaitoa.

Kelpoisuusvaatimukset

Hakijalla tulee olla media-alan, viestintä- tai tietotekniikka-alan perustutkinto tai vastaavat pohjatiedot. Viestintäalan työkokemus tai harrastuneisuus luetaan eduksi koulutukseen haettaessa. Oppilaat valitaan työnäytteiden ja haastattelun perusteella.

Koulutus toteutetaan enimmäkseen verkossa, joten hakijoilta edellytetään omaa tietokonetta, web-kameraa sekä riittävää osaamista tietokoneen hallinnassa. esim. ohjelmien asentamiseen.

Koulutus toteutetaan suomen kielellä. Hakijoilta vaaditaan riittävää suomen kielen suullista ja kirjallista osaamista.

Koulutuksesta noin 60% on web-ohjelmointitekniikoita

 • Verkkojulkaisun suunnittelu
  • Käyttäjäkokemussuunnittelu (UX)
  • Käyttöliittymä- ja käytettävyyssuunnittelu (UI)
  • Saavutettavuussuunnittelu
 • WordPress-julkaisujärjestelmä
 • Web-ohjelmointitekniikat: HTML5, CSS3, PHP, javaScript
 • Oman WordPress-teeman ohjelmointi
 • Verkkokaupan toteuttaminen
 • Verkkomateriaalin toteuttaminen
  • Valokuvaus ja kuvankäsittely
  • Videokuvaus ja editointi
 • Projektityö, markkinointi ja tekijänoikeudet verkkojulkaisuissa

Verkkoviestintä

Media-alan ammattitutkinto

Verkkoviestintään painottunut tutkinto koostuu 4 tutkinnonosasta, jotka ovat tässä koulutuksessa: Media-alan toimintaympäristön tunteminen, Audiovisuaalisten tuotantoprosessien hallitseminen, Verkkopalvelun suunnittelu ja Verkkopalvelun toteuttaminen. Tutkinnolla ei ole tutkintonimikettä.

Koulutuksen lähtökohdat

WordPress

WordPress on ilmainen julkaisualusta, joka sisältää suureen valikoiman lisäosia ja ulkoasuteemoja. Yli neljännes maailman sivustoista pyörii WordPressin päällä. Sen painopisteinä ovat esteettisyys, web-standardit ja käytettävyys. Verkkoviestintä koulutuksessa opit suunnittelemaan käyttäjälähtöisiä sivustoja ja kiinnittämään huomiota käyttäjäkokemukseen (UX) visuaalisuuden (UI), käytettävyyden ja saavutettavuuden kautta. Opit räätälöimään WordPress sivustoja asiakkaan tarpeisiin sekä rakentajilla (builders) että ohjelmoimaan teemoja itse.

Projektilähtöisyys

Projektilähtöisessä lähestymistavassa keskitytään opetuksessa laajoihin kokonaisuuksiin yksittäisten oppiaineiden sijaan. Projekteihin integroidaan useita eri aineita ja näin mahdollistetaan oppimisessa laajojen ajatusrakenteiden syntyminen. Projektit ovat yleensä suhteellisen pitkäkestoisia ja työelämälähtöisiä tai ne voidaan toteuttaa suoraan työelämään.

Käytännönläheisyys

KÄYTÄNNÖLLINEN != TEOREETTINEN

Käytännönläheinen ihminen tekee mieluummin kuin pohtii tekemistä. Verkkoviestinnässä keskitytään niihin asioihin, jotka tulevat oikeasti eteen verkkojulkaisuprojekteissa. Koulutuksen aikana tehdään oikeita tai oikean kaltaisia verkkojulkaisu projekteja. Asioita opiskellaan tunnilla mallista oppimalla työelämää vastaavilla harjoituksilla sekä itsenäisten asiakastöiden ja harjoitusten avulla.

Opintokokonaisuudet

Portfolio

HTML/CSS

WordPress

Kuvankäsittely

Valokuvaus

Videokuvaus ja editointi

Käyttöliittymä ja käytettävyys suunnittelu

1. Sivusto asiakkaalle

Bootstrap, SASS ja JavaScript

PHP ja oma WP-teema

Verkkokauppa ja digitaalinen markkinointi

Infografiikka

2. Sivusto asiakkaalle

Työssäoppiminen

Portfoliolla on iso merkitys työnsaannissa ja asiakashankinnassa.

Tule kehittämään itsellesi näyttävä ammatillinen portfolio!

Seuraava koulutus alkaa syksyllä 2024