Käyttöliittymän uudelleen suunnittelu

Palautuspäivä: Syksyllä 2018

Osaamistavoitteet

Kurssilla opiskellaan web-sivuston käytettävyyssuunnittelua ja -testausta. Kurssilla opitaan käytettävyyden perusteet ja tutustutaan erilaisiin käyttöliittymiin ja niiden vaatimuksiin. Vertaillaan käytettävyystestauksen metodeita ja suoritetaan käyttöliittymän uudelleen suunnittelu. Kurssilla opitaan myös ikonisuunnittelua ja luodaan ikoneita.

 

Sisältö

Käyttöliittymän uudelleen suunnittelu / heuristinen arviointi, ikonisuunnittelu

Kokonaisuuteen kuuluvat kurssit

  • Web- käytettävyyssuunnittelu

Harjoitustyö

Käyttöliittymän uudelleen suunnittelu

Ohjeet tulevat myöhemmin

Kurssiin liittyvät ohjeet ja tiedostot

Palautetut tehtävät

Tehtävän palautus

Ohjeet tulevat myöhemmin