Verkkoviestinnän ammattilaiseksi

Nykyaikainen verkkoviestintä yhdistää monenlaiset tekniikat, viestit ja materiaalit vuorovaikutteiseksi palveluksi. Tässä koulutuksessa verkkoviestintään perehdytään WordPress-julkaisujärjestelmän kautta. WordPressin avulla käydään läpi verkkoviestinnän osa-alueet sivustojärjestelmien luomisesta, ohjelmoimiseen, ulkoasusuunnitteluun, käytettävyyteen, asiakashallintaa sekä sisällön monipuoliseen tuottamiseen.

Opintoaika: 14 kuukautta
Kokoaikaisuus: 3 opintoviikkoa/kuukausi (yhteensä 42 ov)
Opiskelu: Lähipäivät ovat pääsääntöisesti parillisten viikkojen ma-ke

Seuraava ryhmä alkaa tammikuussa 2019

Koulutuksen lähtökohdat

WordPress

WordPress on ilmainen julkaisualusta, joka sisältää suureen valikoiman lisäosia ja ulkoasuteemoja. Yli neljännes maailman sivustoista pyörii WordPressin päällä. Sen painopisteinä ovat esteettisyys, web-standardit ja käytettävyys. Koulutuksessa opit suunnittelemaan käyttäjälähtöisiä sivustoja, räätälöimään teeman ja toiminnallisuudet vastaamaan asiakkaan tarpeita.

Projektilähtöisyys

Projektilähtöisessä lähestymistavassa keskitytään laajempiin kokonaisuuksiin ja lopputuotteen toteuttamiseen. Projektit eivät rajoitu ainekohtaisesti vaan integroivat eri aineita ja mahdollistavat siten laajojen ajatusrakenteiden syntymisen. Projektit ovat yleensä suhteellisen pitkäkestoisia ja työelämälähtöisiä tai suoraan työelämään tehtäviä projekteja.

Käytännönläheisyys

KÄYTÄNNÖLLINEN != TEOREETTINEN
Käytännönläheinen ihminen tekee mieluummin kuin pohtii tekemistä. Koulutuksen aikana tehdään oikeita tai oikean kaltaisia tehtäviä. Asiat opetetaan tunnilla mallistaoppimalla työelämää vastaavilla harjoituksilla sekä itsenäisten asiakastöiden ja harjoitusten avulla.

Oppilastöitä 2016-2017

Esa Liimatainen
Sari Mikkelsson
Sampo Rossi
Pirjo Leirimaa
Aki Suomela
Tomi Neulanen
Terhi Takkinen 2017
Päivi Pusa

Koulutuksen aikana toteutettavat projektit

Bootstrap

Bootstrap

Osaamistavoitteet

Kurssilla tutustutaan Bootstrap-kirjaston käyttämiseen. Opitaan luomaan layout-kuvan pohjalta sivun ulkoasu käyttäen Bootstrap-tekniikkaa.

Verkkojulkaisun toteuttaminen (WP)

Verkkojulkaisun toteuttaminen (WP)

Osaamistavoitteet

Verkkojulkaisun toteuttamisen projektissa suunnitellaan ja toteutetaan kuvitteelliselle asiakkaalle sivusto. Projektin aikana toteutetaan harjoitusasiakkaalle tarjous ja sopimus sivusto toteuttamisesta. Hallitaan projektia projektisuunnitelman avulla ja luodaan aikataulu projektille. Suunnitellaan sivusto ja muokataan materiaalit sivustolle sopiviksi. Opitaan asentamaan, toteuttamaan ja ylläpitämään verkkosivustoja WordPress julkaisujärjestelmällä. Suunnitellaan sivustolle rakenne ja luodaan ja muokataan sivuja sekä artikkeleita. Valitaan ja asennetaan valmis teema ja lisäosia sekä hyödyntää niitä sivuston toiminnallisuuksien luomisessa.

HTML/CSS – Sivusto

HTML/CSS – Sivusto

Osaamistavoitteet

Kurssilla opiskellaan HTML ja CSS -kielien perusteet. Kurssilla opitaan rakentamaan verkkosivuja käyttäen HTML-elementtejä oikein ja muotoilemaan ulkoasua CSS tyyleillä ja asemoimaan sisältöä sivuille. Opitaan validoimaan koodi ja ymmärtämään validin koodin tuottamisen merkityksen. Osataan toteutetaan sivusto, joka toimii eri päätelaitteilla.

Kuvankäsittely

Kuvankäsittely

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii käyttämään ammattitason kuvankäsittelyohjelmaa kuvien muokkaamiseen  ja osaa tuottaa kuvamateriaalia erilaisiin käyttötarkoituksiin. Kurssilla kiinnitetään erityisesti huomiota sujuvaan tasotyöskentelyyn, valintatekniikoihin, maskien käyttöön, esteettisyyteen ja ammattimaiseen viimeistelyyn.

Valokuvaus

Valokuvaus

Osaamistavoitteet

Kurssilla käydään läpi valokuvauksen perustekniikat ja valokuvaukseen liittyvä laitteisto. Kurssin jälkeen oppilas osaa kuvata hyvälaatuisia valokuvia ja hyödyntää järjestelmäkameran ominaisuuksia. Hän osaa kiinnittää huomiota valokuvauksen ilmaisukeinoihin ja sommitteluun.

Haastattelu video

Haastattelu video

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa videotuotantoon liittyvät termit ja käsitteet. Hän tuntee videokuvauksen ja valaisun perusteet. Hän osaa käyttää jotain ammattitason videoeditointiohjelmaa videomateriaalin muokkaamiseen. Opiskelija hallitsee erilaiset tallennus- ja pakkaustavat ja pystyy valitsemaan tilanteeseen sopivan tallennusformaatin.

Interaktiivisuus sivustolla

Interaktiivisuus sivustolla

Osaamistavoitteet

Kurssilla opitaan rakentamaan animaatioita verkkosivuille hyödyntäen CSS3:n ja jQuery:n ominaisuuksia.

Infografiikka

Infografiikka

Osaamistavoitteet

Kurssilla opitaan toteuttamaan liikegrafiikkaa ja visuaalisia tehosteita videolle ja verkkojulkaisuihin. Tutustutaan After Effects -ohjelmaan, tietokoneanimaatiotekniikkaan sekä grafiikan ja videokuvan yhdistämiseen. Kurssilla luodaan animaatioita ja tehosteita After Effects -ohjelman 2D sekä 3D ympäristössä.

Web-sivusto asiakkaalle

Web-sivusto asiakkaalle

Osaamistavoitteet

Projektin aika suunnitellaan ja toteutetaan web-sivut asiakkaalle. Asiakkaat hankintaan itse. Projektin aikana opit räätälöimään WordPress sivustoa asiakkaan sisällöllisten ja visuaalisten vaatimusten mukaisesti. Tutustutaan WordPressin arkkitehtuuriin ja sivurakenteeseen käyttäen WordPress-lapsiteemaa. Opitaan lapsiteeman hyödyt ja ongelmat. Luodaan kustomoituja kenttiä ja sivupohjia. Luodaan sivuston ulkoasu oman layoutin mukaisesti. Opitaan hyödyntämään paikallista testiympäristöä ja siirtämään sivusto palvelimelle. Opitaan luomaan rautalankamallin (mockup/wireframe) ja layout-kuvan pohjalta sivun ulkoasu käyttäen Bootstrap-tekniikkaa. Testataan sivustoa toiminnallisuuden, visuaalisuuden ja saavutettavuuden näkökulmista.

Käyttöliittymän uudelleen suunnittelu

Käyttöliittymän uudelleen suunnittelu

Osaamistavoitteet

Kurssilla opiskellaan web-sivuston käytettävyyssuunnittelua ja -testausta. Kurssilla opitaan käytettävyyden perusteet ja tutustutaan erilaisiin käyttöliittymiin ja niiden vaatimuksiin. Vertaillaan käytettävyystestauksen metodeita ja suoritetaan käyttöliittymän uudelleen suunnittelu. Kurssilla opitaan myös ikonisuunnittelua ja luodaan ikoneita.

 

KOULUTTAJAT

Janna Siili

Janna Siili

Vastuukouluttaja, web-tuotanto, HTML/CSS, WORDPRESS, kuvankäsittely, animaatio, infografiikka

Johannes Myllymäki

Johannes Myllymäki

WP teemat, PHP, editointi

Arto Saarelainen

Arto Saarelainen

Tutkintovastaava

Piia Lehtinen

Piia Lehtinen

Opintosihteeri

Sirpa Lonka

Sirpa Lonka

Illustrator, Graafinen suunnittelu

Esko Varesvuo

Esko Varesvuo

Valokuvaus